A SZABADALMI OLTALOM MEGSZERZÉSÉNEK ALAPFELTÉTELEI


ÚJDONSÁG MINT A SZABADALOM MEGADÁSÁNAK FELTÉTELE Új a találmány, ha nem tartozik a technika állásához. A technika állásához tartozik mindaz, ami az elsőbbség időpontja (a szabadalmi bejelentés napja) előtt írásbeli közlés, szóbeli ismertetés, gyakorlatba vétel útján, vagy más módon bárki számára hozzáférhetővé vált. A technika állásához tartozónak kell tekinteni az olyan korábbi elsőbbségű szabadalmi vagy használati mintaoltalmi bejelentés tartalmát is, amelyet a bejelentési eljárásban az elsőbbségi időpontot követően közzétettek vagy meghirdettek.


FELTALÁLÓI TEVÉKENYSÉG MINT A SZABADALOM FELTÉTELE Feltalálói tevékenységen alapul a találmány, ha a technika állásához képest szakember számára nem nyilvánvaló. A gyakorlat szerint nem átlagos, hanem a saját területén kifejezetten jó szakember köteles ismereteit veszik kiindulási alapnak.


A SZABADALOM IPARI ALKALMAZHATÓSÁGA Iparilag alkalmazható a találmány, ha az ipar, vagy mezőgazdaság valamely ágában előállítható vagy használható. Gyógyászati, diagnosztikai vagy sebészeti eljárások nem lehetnek ilyenek. A megadott feladatnak nem kell feltétlenül az ipar területére esnie, így oltalomban részesülnek pl. orvosi műszerek, gyógyszerek, sporteszközök, játékok is.


Nem minősülnek szabadalmaztatható találmánynak a felfedezések, tudományos elméletek, matematikai módszerek; esztétikai alkotások; szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó tervek, szabályok vagy eljárások, valamint a számítógépi programok és az információk megjelenítése.

Törvényben meghatározott kizárási okok. Kizárt a szabadalmi oltalomból az a megoldás, amelynek közzététele, vagy hasznosítása közrendbe, vagy közerkölcsbe ütközne.