A feltaláló és a személyéhez fűződő jogok, vagyoni jogok:

A SZABADALOM JOGOSULTJA: A FELTALÁLÓ Feltaláló az, aki a találmányt megalkotta. Amíg jogerős bírósági ítélet mást nem állapít meg, azt a személyt kell feltalálónak tekinteni, aki az elismert bejelentési napon benyújtott bejelentésben feltalálóként szerepel. Ha többen közösen alkották meg a találmányt, a feltalálók szerzőségi részarányát egyenlőnek kell tekinteni. Nem tekinthető feltalálónak vagy feltalálótársnak, aki a találmány létrehozatala során nem fejtett ki alkotó tevékenységet.

A feltaláló és a szabadalmas személye különválasztható. Mind a jogutódlás, mind pedig a szabadalom átruházása a feltaláló és a szabadalmas szétválását eredményezi.


SZABADALOM ÉS SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK A névjog, mely a feltalálót illeti meg, ez alapján a szabadalmi iratokon az őt megillető minőségben fel kell tünteni(nem kötelező). A nyilvánosságra hozatal joga: a szabadalmi bejelentés közzététele előtt a találmányt csak a feltaláló, ill. jogutódja hozzájárulásával szabad nyilvánosságra hozni.


SZABADALOM ÉS VAGYONI JOGOK A szabadalom a feltalálót vagy jogutódját illetik meg. Ha többen egymástól függetlenül alkották meg a találmányt, a szabadalom azt a feltalálót, vagy jogutódját illeti meg, aki a találmányt korábbi elsőbbséggel jelentette be.

 • a szabadalom részleges vagy teljes átruházása
 • a szabadalom hasznosítása:
  • a termékszabadalom hasznosításának joga kiterjed a találmány tárgyát képező termékek előállítására, használatára, forgalomba hozatalára, forgalomba hozatal céljára való felajánlásra, és szintén e célból az országba való behozatalára. A termékszabadalom jogosultja minden harmadik személy vonatkozásában megkövetelheti az e cselekményektől való tartózkodást. A szabadalmas felléphet az érintett találmány lényeges elemével kapcsolatos rosszhiszeműen történő eszköz-, vagy berendezés átadása, vagy átadásra való felajánlás esetén, ha az a találmány megvalósítása céljából történik.
  • az eljárási szabadalom hasznosításának joga a szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül
   • használja a találmány tárgyát képező eljárást, vagy - ha tud arról, illetve a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy az eljárás nem használható a szabadalmas engedélye nélkül - másnak az eljárást használatra ajánlja.
   • előállítja, használja, forgalomba hozza, illetve forgalomba hozatalra ajánlja, vagy ilyen célból raktáron tartja, vagy az országba behozza a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított terméket.
   A kizárólagos hasznosítási jog nem terjed ki a magánhasználat céljából végzett, és a gazdasági tevékenység körén kívül eső cselekményekre, a találmány tárgyával kapcsolatos kísérleti célú cselekményekre, és az orvos által rendelt gyógyszernek gyógyszertárban vény alapján történő alkalmi elkészítésére és az így elkészített gyógyszerrel kapcsolatos további cselekményekre.
 • a szabadalom hasznosításának másra történő engedélyezése
 • felléphet mindazokkal szemben, akik találmányát bitorolják, vagy szabadalmát jogosulatlanul használják.

 • A FELTALÁLÓ ÉS A SZABADALMAS KÖTELEZETTSÉGE Alapvető kötelezettség a találmány feltárása és hasznosítása, valamint az oltalom fenntartása. További kötelezettsége a hasznosítás (ennek elmaradása esetén bírósági eljárásban lehetőség van annak kikényszerítésére), illetve, hogy a különböző hatósági és igazgatási előírásoknak eleget tegyen.