Mit véd a szabadalom?

Szabadalommal védeni a jogi értelemben vett találmányt lehet. Találmányon magát a műszaki-szellemi alkotást értjük, amely alkotó tevékenység eredményeként jön létre, s adott területen nem szokásos, új megoldást jelent. A szabadalom a találmányok védelmét biztosító jog, amely meghatározott eljárás eredményeképpen az országok erre hivatott hatóságai (szabadalmi hivatalai) meghatározott időre (általában 20 évre) engedélyeznek.

A jogszabály a találmány fogalmát nem határozza meg, a szabadalmaztatható találmány fogalmát tekinti a gyakorlatban használhatónak. Szabadalmaztatható minden új, feltalálói tevékenységen alapuló iparilag alkalmazható találmány a technika bármely területén. A nem technikai jellegű megoldások (pl. üzleti módszerek) jellegüknél fogva nem szabadalmazhatók.