A szabadalmi eljárás

SZABADALMI ELJÁRÁS: BEJELENTÉSI SZAKASZ

A bejelentés napjától számított 2 hónapon belül bejelentési és kutatási díjat kell fizetni. A szabadalmi bejelentés benyújtása után az MSZH ellenőrzi a bejelentési nap elismerhetőségét, azt, hogy a bejelentési és kutatási díj megfizetése megtörtént-e, valamint a magyar nyelvű kellékek benyújtását. Az utóbbi két esetben a hatóság felhívja a bejelentőt 2 hónapos, ill. 4 hónapos póthatáridővel a pótlására. Ha a bejelentő nem tesz eleget a hiánypótlási felhívásnak, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

Ha a bejelentési nap elismeréséhez szükséges közlési kötelezettségének a bejelentő eleget tett, az MSZH közzéteszi a bejelentés legfontosabb adatait. Hiánytalan bejelentés esetében, a jogszabályban meghatározott alaki kellékek kerülnek vizsgálatra. Hiánypótlásra az alaki kellékek esetében is van lehetőség.

SZABADALMI ELJÁRÁS: ÚJDONSÁGKUTATÁSI SZAKASZ Az újdonságkutatási díjat a bejelentőnek már a bejelentés megtételekor le kell rónia. Az újdonságkutatást az MSZH végzi el, melynek eredményeképpen jelentést készít. Az újdonságkutatási bejelentésben a feltalálói tevékenység meghatározásához szükséges, dokumentumokat is meg kell jelölni. A kutatásról hatósági tájékoztatást közölnek az MSZH hivatalos lapjában, a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben. Az újdonságkutatási jelentés feltárja a legfontosabb újdonságrontó vagy annak tűnő körülményeket. A közzétételre a szabadalmi bejelentés tételének (vagy más elsőbbség) napjától számított 18 hónap elteltével kerül sor a hivatalos lapban. A közzététellel ideiglenes szabadalmi oltalom keletkezik, a közzététellel a bejelentés tárgyát képező találmány bárki számára hozzáférhetővé válik, a közzétételtől, illetve az újdonságkutatás elvégzéséről készült hatósági tájékoztatás napjától számított 6 hónap elteltéig a szabadalom érdemi vizsgálatát lehet kérni. Az érdemi vizsgálat elvégzéséért külön díjat kell fizetni. Ha az érdemi vizsgálatot nem kérik, azt úgy kell tekinteni, hogy a bejelentő lemondott a szabadalmi oltalomról. A közzétételt követően bárki észrevételt nyújthat be az MSZH-hoz arra vonatkozóan, hogy a találmány vagy a bejelentés nem felel meg a szabadalmaztathatóság feltételeinek.

SZABADALMI ELJÁRÁS: MEGADÁSI SZAKASZ Az érdemi vizsgálat arra terjed ki, hogy a szabadalmaztathatóság követelményeit és feltételeit együttesen kielégíti-e a bejelentés szerinti találmány. A megadási szakaszban is felhívják a bejelentőt hiánypótlásra, érdemi nyilatkozattételre vagy a bejelentés megosztására. A bejelentő a szabadalom megadása kérdésében hozott határozat jogerőre emelkedéséig módosíthatja a szabadalmi leírást, az igénypontot és a rajzot, azonban ez a módosítás csak azonos terjedelmi szinten vagy szűkítő értelemben történhet, bővítő értelmű nem lehet. A bejelentő önkéntesen is megoszthatja a szabadalmi bejelentést a jogerőre emelkedésig. Ha a találmány és a szabadalmi bejelentés megfelel a vizsgálat körébe tartozó valamennyi követelménynek, a MSZH a bejelentés tárgyára a szabadalmat megadja. A szabadalom megadása előtt a szabadalmi leírásnak az igénypontnak és a rajznak a megadás alapjául szolgáló változatát meg kell küldeni a bejelentőnek, aki 3 hónapon belül nyilatkozhat arról, hogy e változattal egyetért-e. A bejelentő véleménye birtokában az MSZH véglegesen dönt. A szabadalom megadása előtt a bejelentőnek megadási és kinyomtatási díjat kell lerónia. Ennek elmaradása az oltalomról való lemondásnak számít. A szabadalom megadását követően az MSZH szabadalmi okiratot ad ki. A szabadalom megadását be kell jegyezni a szabadalmi lajstromba. A megadott szabadalomról az MSZH hatósági tájékoztatást közöl a hivatalos lapban.